Catalog Sanaky 2019

Catalog Sanaky 2019 là gì?

– Catalog Sanaky 2019 là một ấn phẩm quảng cáo nhằm giới thiệu sản phẩm Tủ đông và Tủ mát được Sanaky Việt Nam sản xuất và phân phối trên thị trường.
– Qua ấn phẩm này giúp Quý khách hàng có một cái nhìn tổng thể và khái quát để khách hàng so sánh lựa chọn về kích thước, dung tích và công suất của sản phẩm hợp lý.
– Catalog Sanaky 2019 sẽ cập nhật các model sử dụng chất làm lạnh gas R134a sang việc sử dụng gas R600a cho hiệu suất nén tốt hơn. Ngoài ra, cập nhật bổ sung các model Tủ đông và Tủ mát Sanaky mới

Thông tin liên hệ tủ đông tủ mát Sanaky

Giới thiệu nhà máy Sanaky

Tủ đông mát Sanaky dàn lạnh bằng đồng và sử dụng công nghệ Smart Inverter tiết kiệm điện năng

Tủ đông Sanaky Inverter [1 ngăn đông – 2 Cánh Mở]:

Tủ đông Sanaky Inverter 02 ngăn [Đông/Mát – 2 Cánh Mở]:

Tủ đông mát Sanaky dàn lạnh bằng đồng và sử dụng công nghệ tiết kiệm điện thường

Tủ đông Sanaky [ 1 Ngăn Đông – 2 Cánh Mở] dàn lạnh bằng đồng:

 • Tủ đông Sanaky VH-2599A1 Chất liệu dàn lạnh bằng đồng, công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 208L và công suất tiêu thụ điện 122,2W
 • Tủ đông Sanaky VH-2899A1 Chất liệu dàn lạnh bằng đồng, công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 235L và công suất tiêu thụ điện 122,2W
 • Tủ đông Sanaky VH-3699A1 Chất liệu dàn lạnh bằng đồng, công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 270L và công suất tiêu thụ điện 122,2W
 • Tủ đông Sanaky VH-4099A1 Chất liệu dàn lạnh bằng đồng, công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 305L và công suất tiêu thụ điện 136W
 • Tủ đông Sanaky VH-5699HY Chất liệu dàn lạnh bằng đồng, công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 410L và công suất tiêu thụ điện 191,7W
 • Tủ đông Sanaky VH-6699HY Chất liệu dàn lạnh bằng đồng, công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 530L và công suất tiêu thụ điện 213,9W
 • Tủ đông Sanaky VH-8699HY Chất liệu dàn lạnh bằng đồng, công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 761L và công suất tiêu thụ điện 303W

Tủ đông Sanaky 02 ngăn [Đông/Mát

 • 2 Cánh Mở] dàn lạnh bằng đồng:
 • Tủ đông Sanaky VH-2599W1 Chất liệu dàn lạnh bằng đồng, công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 195L và công suất tiêu thụ điện 111,5W
 • Tủ đông Sanaky VH-2899W1 Chất liệu dàn lạnh bằng đồng, công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 235L và công suất tiêu thụ điện 111,5W
 • Tủ đông Sanaky VH-3699W1 Chất liệu dàn lạnh bằng đồng, công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 270L và công suất tiêu thụ điện 122,2
 • Tủ đông Sanaky VH-4099W1 Chất liệu dàn lạnh bằng đồng, công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 305L và công suất tiêu thụ điện 136W
 • Tủ đông Sanaky VH-5699W1 Chất liệu dàn lạnh bằng đồng, công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 410L và công suất tiêu thụ điện 191,7W
 • Tủ đông Sanaky VH-6699W1 Chất liệu dàn lạnh bằng đồng, công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 530L và công suất tiêu thụ điện 191,7W

Tủ đông mát Sanaky dàn lạnh bằng nhôm và sử dụng công nghệ tiết kiệm điện thường

Tủ đông Sanaky [1 Ngăn Đông – 2 Cánh Mở] dàn lạnh làm bằng nhôm:

 • Tủ đông Sanaky VH-255A2 Chất liệu dàn lạnh bằng nhôm, dung tích sử dụng 208L và công suất tiêu thụ điện 122,2W
 • Tủ đông Sanaky VH-285A2 Chất liệu dàn lạnh bằng nhôm, dung tích sử dụng 235L và công suất tiêu thụ điện 122,2W
 • Tủ đông Sanaky VH-365A2 Chất liệu dàn lạnh bằng nhôm, dung tích sử dụng 270L và công suất tiêu thụ điện 122,2W
 • Tủ đông Sanaky VH-405A2 Chất liệu dàn lạnh bằng nhôm, dung tích sử dụng 305L và công suất tiêu thụ điện 136W
 • Tủ đông Sanaky VH-568HY2 Chất liệu dàn lạnh bằng nhôm, dung tích sử dụng 410L và công suất tiêu thụ điện 191,7W
 • Tủ đông Sanaky VH-668HY2 Chất liệu dàn lạnh bằng nhôm, dung tích sử dụng 530L và công suất tiêu thụ điện 213,9W
 • Tủ đông Sanaky VH-868HY2 Chất liệu dàn lạnh bằng nhôm, dung tích sử dụng 761L và công suất tiêu thụ điện 303W

Tủ đông Sanaky [1 Ngăn Đông - 2 Cánh Mở] dàn lạnh làm bằng nhôm

Tủ đông Sanaky 02 ngăn [Đông/Mát – 2 Cánh Mở] dàn lạnh làm bằng nhôm:

 • Tủ đông Sanaky VH-255W2 Chất liệu dàn lạnh bằng nhôm, dung tích sử dụng 195L và công suất tiêu thụ điện 111,5W
 • Tủ đông Sanaky VH-285W2 Chất liệu dàn lạnh bằng nhôm, dung tích sử dụng 235L và công suất tiêu thụ điện 111,5W
 • Tủ đông Sanaky VH-365W2 Chất liệu dàn lạnh bằng nhôm, dung tích sử dụng 270L và công suất tiêu thụ điện 122,2
 • Tủ đông Sanaky VH-405W2 Chất liệu dàn lạnh bằng nhôm, dung tích sử dụng 305L và công suất tiêu thụ điện 136W
 • Tủ đông Sanaky VH-568W2 Chất liệu dàn lạnh bằng nhôm, dung tích sử dụng 410L và công suất tiêu thụ điện 191,7W
 • Tủ đông Sanaky VH-668W2 Chất liệu dàn lạnh bằng nhôm, dung tích sử dụng 530L và công suất tiêu thụ điện 191,7W

Nhóm tủ mát cánh kính Sanaky dùng để bảo quản và trưng bày sản phẩm

Tủ mát Sanaky loại 2 cánh và 3 cánh mở ngang, dàn lạnh làm bằng đồng:

Model tủ mát Sanaky, dàn lạnh bằng nhôm, công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter:

 • Tủ mát Sanaky VH-218K3 công nghệ tiết kiệm điện Inverter, dung tích sử dụng 180L, điện năng tiêu thụ 115.9W
 • Tủ mát Sanaky VH-258K3 công nghệ tiết kiệm điện Inverter, dung tích sử dụng 210L, điện năng tiêu thụ 115.9W
 • Tủ mát Sanaky VH-308K3 công nghệ tiết kiệm điện Inverter, dung tích sử dụng 240L, điện năng tiêu thụ 115.9W
 • Tủ mát Sanaky VH-358K3 công nghệ tiết kiệm điện Inverter, dung tích sử dụng 290L, điện năng tiêu thụ 156.3W
 • Tủ mát Sanaky VH-408K3 công nghệ tiết kiệm điện Inverter, dung tích sử dụng 340L, điện năng tiêu thụ 156.3W
 • Tủ mát Sanaky VH-218W3 công nghệ tiết kiệm điện Inverter, dung tích sử dụng 180L, điện năng tiêu thụ 115.9W
 • Tủ mát Sanaky VH-258W3 công nghệ tiết kiệm điện Inverter, dung tích sử dụng 210L, điện năng tiêu thụ 115.9W
 • Tủ mát Sanaky VH-308W3 công nghệ tiết kiệm điện Inverter, dung tích sử dụng 240L, điện năng tiêu thụ 115.9W
 • Tủ mát Sanaky VH-358W3 công nghệ tiết kiệm điện Inverter, dung tích sử dụng 290L, điện năng tiêu thụ 156.3W
 • Tủ mát Sanaky VH-408W3 công nghệ tiết kiệm điện Inverter, dung tích sử dụng 340L, điện năng tiêu thụ 156.3W

Model tủ mát Sanaky, dàn lạnh bằng nhôm, công nghệ tiết kiệm điện thường:

Tủ mát Sanaky dàn lạnh bằng nhôm, công nghệ tiết kiệm điện thường:

 • Tủ mát Sanaky VH-218K công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 180L, điện năng tiêu thụ 146,5W
 • Tủ mát Sanaky VH-258K công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 210L, điện năng tiêu thụ 146,5W
 • Tủ mát Sanaky VH-308K công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 240L, điện năng tiêu thụ 157,7W
 • Tủ mát Sanaky VH-358K công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 290L, điện năng tiêu thụ 201,7W
 • Tủ mát Sanaky VH-408K công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 340L, điện năng tiêu thụ 201,7W
 • Tủ mát Sanaky VH-218w công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 180L, điện năng tiêu thụ 146,5W
 • Tủ mát Sanaky VH-258W công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 210L, điện năng tiêu thụ 146,5W
 • Tủ mát Sanaky VH-308W công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 240L, điện năng tiêu thụ 157.2W
 • Tủ mát Sanaky VH-358W công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 290L, điện năng tiêu thụ 201,7W
 • Tủ mát Sanaky VH-408W công nghệ tiết kiệm điện thường, dung tích sử dụng 340L, điện năng tiêu thụ 201,7W

Flile Catalogue Sanaky Cập Nhật


Trả lời

Giỏ hàng

Giỏ hàng