Chính sách giao và nhận hàng

Vận chuyển và giao nhận

1. Phạm vi giao hàng:

– Sản phẩm sẽ được trao đến tận tay Quý khách trên toàn quốc qua phòng đơn vị vận chuyển của SANAKY hoặc bên thứ ba do SANAKY ủy quyền

2. Phí vận chuyển:

2.1 Miễn phí:

– Miễn phí vận chuyển trong phạm vi 10km tính từ vị trí trung tâm kho hàng (Số 25 ngõ 1 đường Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội) đối với tất cả các đơn hàng có giá trị > 5.000.000 VNĐ
– Miễn phí vận chuyển trong phạm vi 15km đối với tất cả các đơn hàng có giá trị > 15.000.000 VNĐ
– Miễn phí vận chuyển trong phạm vi 20km đối với tất cả các đơn hàng có giá trị > 35.000.000 VNĐ

2.2 Tính phí:

– Tính phí giao hàng đối với tất cả các đơn ngoài mục 2.1. Phí vận chuyển này sẽ được ghi vào đơn hàng ở mục riêng. Công ty có trách nhiệm thu phí vận chuyển và trả cho dịch vụ vận chuyển.