Hiển thị tất cả 14 kết quả

Khác với các loại tủ đông nằm ngang SANAKY Việt Nam còn cung cấp ra thị trường các loại “Tủ đông đứng” giúp khách khách hàng ngoài việt bảo quản và lưu trữ ra thì tủ đông đứng này giúp khách hàng trưng bày sản phẩm

Giảm giá!
5.990.0006.460.000
Giảm giá!
7.850.0009.690.000
Giảm giá!
6.900.0007.050.000
Giảm giá!
7.850.0008.500.000
Giảm giá!
8.690.0009.680.000
Giảm giá!
9.050.0009.750.000
Giảm giá!
67.400.00074.900.000
Giảm giá!
35.730.00039.700.000
Giảm giá!
7.550.0008.640.000
Giảm giá!
6.250.0007.190.000
Giảm giá!
9.150.0009.750.000
Giảm giá!
7.950.0008.500.000
Giảm giá!
Giảm giá!
60.500.00065.000.000
Giỏ hàng

Giỏ hàng